Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1940

Πρακτικά uoadl:55973 721 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400531
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Διδάκτορες, αναγόρευση
Κοσμήτορας, εκλογή
Αναστάσιος Γεωργιάδης, υφηγεσία
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, βοηθός, θέση, ίδρυση
Χρ. Φούφας, Ι. Κορωναίος, Χ. Χατζησαράντης ή Χατζησαράντος, Κ. Παναγόπουλος, Δ. Μάγειρος, διδακτορική διατριβή
Γεώργιος Α. Κυριαζής
Δομένικος ή Δημ. Βετούρης
Θάλεια Γρηγοριάδου
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.