Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 1944

Proceedings uoadl:56309 649 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 1944
Time Coverage:
19440216
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Δ. Δάλμας
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, διευθυντής, Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου, γνωμάτευση
Χημικό Τμήμα, τελειόφοιτοι
Δημήτριος Μαριολόπουλος, παρασκευαστής, θητεία, ανανέωση
Ζωή Ράλλη Τζελέπη, διδακτορική διατριβή
The digital material of the item is not available.