Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 1944

Πρακτικά uoadl:56309 662 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 1944
Χρονική κάλυψη:
19440216
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Δ. Δάλμας
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, διευθυντής, Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου, γνωμάτευση
Χημικό Τμήμα, τελειόφοιτοι
Δημήτριος Μαριολόπουλος, παρασκευαστής, θητεία, ανανέωση
Ζωή Ράλλη Τζελέπη, διδακτορική διατριβή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.