Συνεδρίαση: 3 Μαρτίου 1944

Proceedings uoadl:56310 662 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 3 Μαρτίου 1944
Time Coverage:
19440303
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Keywords:
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, διευθυντής
Λεωνίδας Ζέρβας, επιστολή
Κατατάξεις, μετεγγραφές
Καθηγητές, εξέταστρα
Παραρτήματα, ανάγκες, έκθεση
Ελ. Καραγεωργίου, Κ. Αποστολίδης, διδακτορική διατριβή
Αρχαιολογική Υπηρεσία, Επιτροπή μελέτης προστασίας μαρμάρων αρχαίων μνημείων, αρχαιότητες
Ζωή Ράλλη Τζελέπη, διδακτορική διατριβή, δοκιμασία
The digital material of the item is not available.