Συνεδρίαση: 3 Μαρτίου 1944

Πρακτικά uoadl:56310 649 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 3 Μαρτίου 1944
Χρονική κάλυψη:
19440303
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, διευθυντής
Λεωνίδας Ζέρβας, επιστολή
Κατατάξεις, μετεγγραφές
Καθηγητές, εξέταστρα
Παραρτήματα, ανάγκες, έκθεση
Ελ. Καραγεωργίου, Κ. Αποστολίδης, διδακτορική διατριβή
Αρχαιολογική Υπηρεσία, Επιτροπή μελέτης προστασίας μαρμάρων αρχαίων μνημείων, αρχαιότητες
Ζωή Ράλλη Τζελέπη, διδακτορική διατριβή, δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.