Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1944

Proceedings uoadl:56311 709 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1944
Time Coverage:
19440324
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Keywords:
Φοιτητές, αιτήσεις
Έδρες, πλήρωση, αναβολή
Μη πανεπιστημιακές σχολές, πτυχιούχοι, διδακτορικά διπλώματα
Υφηγητές, θέσεις, πλήρωση
Μη στρατευθέντες, στρατευθέντες φοιτητές, εξετάσεις, Χημικό Τμήμα
Εργαστήρια, λειτουργία
Μηχανική, τακτική έδρα, βοηθός, θέση, ίδρυση
Ελένη Καρυπίδου
Δ. Δάλμας
Χρ. Παπακυριακόπουλος, Θ. Γιαννακόπουλος, διδακτορική διατριβή
Ζωή Ράλλη Τζελέπη, διδάκτορας, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.