Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1944

Πρακτικά uoadl:56311 696 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 24 Μαρτίου 1944
Χρονική κάλυψη:
19440324
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Φοιτητές, αιτήσεις
Έδρες, πλήρωση, αναβολή
Μη πανεπιστημιακές σχολές, πτυχιούχοι, διδακτορικά διπλώματα
Υφηγητές, θέσεις, πλήρωση
Μη στρατευθέντες, στρατευθέντες φοιτητές, εξετάσεις, Χημικό Τμήμα
Εργαστήρια, λειτουργία
Μηχανική, τακτική έδρα, βοηθός, θέση, ίδρυση
Ελένη Καρυπίδου
Δ. Δάλμας
Χρ. Παπακυριακόπουλος, Θ. Γιαννακόπουλος, διδακτορική διατριβή
Ζωή Ράλλη Τζελέπη, διδάκτορας, αναγόρευση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.