Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1944

Proceedings uoadl:56314 677 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1944
Time Coverage:
19440512
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Φοιτητικά
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Προσωπικό
Ονόματα
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Ιούλιος Σοφός
Μαθηματικό Τμήμα, Φαρμακευτικό Τμήμα, μετεγγραφές
Διατριβές, βιβλιοθήκη
Ζωή Ράλλη Τζελέπη, βοηθός, προαγωγή
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, μέλη, εκλογή
Κ. Αποστολίδης, Ηρ. Καπουλίτσας, πτυχίο, αναγνώριση
Θ. Γιαννακόπουλος, διδακτορική διατριβή
Ελισσαίος Καραγεωργίου, Χρ. Παπακυριακόπουλος, διδακτορική διατριβή, δοκιμασία
Μαίρη Γιάνναρη, συλλυπήρια
Κοσμήτορας, αναπλήρωση
The digital material of the item is not available.