Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1944

Πρακτικά uoadl:56314 683 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 12 Μαΐου 1944
Χρονική κάλυψη:
19440512
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Φοιτητικά
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Προσωπικό
Ονόματα
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ιούλιος Σοφός
Μαθηματικό Τμήμα, Φαρμακευτικό Τμήμα, μετεγγραφές
Διατριβές, βιβλιοθήκη
Ζωή Ράλλη Τζελέπη, βοηθός, προαγωγή
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, μέλη, εκλογή
Κ. Αποστολίδης, Ηρ. Καπουλίτσας, πτυχίο, αναγνώριση
Θ. Γιαννακόπουλος, διδακτορική διατριβή
Ελισσαίος Καραγεωργίου, Χρ. Παπακυριακόπουλος, διδακτορική διατριβή, δοκιμασία
Μαίρη Γιάνναρη, συλλυπήρια
Κοσμήτορας, αναπλήρωση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.