Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1944

Proceedings uoadl:56317 665 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1944
Time Coverage:
19440630
Other subject categories:
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Μιχαήλ Καβάκης ή Καβάκος
Ν. Γ. Μπέλλου
Παν. Πετρής
Χημικό Τμήμα, κατατάξεις, διαγραφές
Μαθηματικό Τμήμα, τελειόφοιτοι
Μαθήματα, ασκήσεις
Γραφική ύλη
Διδακτορικές εξετάσεις, πιστοποιητικά
Νόμος 696, άρθρο 11
Συνεδρίες Σχολής, θερινές διακοπές
Γεωλογία και Ορυκτολογία, διδασκαλία
Πολυτεχνείο, Ανωτάτη Σχολή Εφηρμοσμένων Επιστημών
The digital material of the item is not available.