Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1944

Πρακτικά uoadl:56317 660 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1944
Χρονική κάλυψη:
19440630
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Καβάκης ή Καβάκος
Ν. Γ. Μπέλλου
Παν. Πετρής
Χημικό Τμήμα, κατατάξεις, διαγραφές
Μαθηματικό Τμήμα, τελειόφοιτοι
Μαθήματα, ασκήσεις
Γραφική ύλη
Διδακτορικές εξετάσεις, πιστοποιητικά
Νόμος 696, άρθρο 11
Συνεδρίες Σχολής, θερινές διακοπές
Γεωλογία και Ορυκτολογία, διδασκαλία
Πολυτεχνείο, Ανωτάτη Σχολή Εφηρμοσμένων Επιστημών
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.