Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1950-1953, τόμος 13

Volume of Archival Material uoadl:56781 2981 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1950-1953, τόμος 13
Time Coverage:
1949-1950 (συνέχεια), 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

61. Συνεδρίαση Δεκάτη Ενάτη: 12 Ιουνίου 1953

Proceedings uoadl:182229
Unit:
Historical Archive

62. Συνεδρίαση Εικοστή (έκτακτη): 2 Ιουλίου 1953

Proceedings uoadl:182230
Unit:
Historical Archive

63. Συνεδρίαση Πρώτη (έκτακτη): 11 Σεπτεμβρίου 1953

Proceedings uoadl:182231
Unit:
Historical Archive

64. Συνεδρίαση Δευτέρα: 9 Οκτωβρίου 1953

Proceedings uoadl:182232
Unit:
Historical Archive

65. Συνεδρίαση Τρίτη: 23 Οκτωβρίου 1953

Proceedings uoadl:182233
Unit:
Historical Archive

66. Συνεδρίαση Τετάρτη: 6 Νοεμβρίου 1953

Proceedings uoadl:182234
Unit:
Historical Archive

67. Συνεδρίαση Πέμπτη: 27 Νοεμβρίου 1953

Proceedings uoadl:182238
Unit:
Historical Archive

68. Συνεδρίαση Έκτη: 11 Δεκεμβρίου 1953

Proceedings uoadl:182239
Unit:
Historical Archive