Συνεδρίαση Τρίτη: 1 Δεκεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:56791 663 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Τρίτη: 1 Δεκεμβρίου 1950
Time Coverage:
19501201
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Δημήτριος Α. Κάππος
Φίλων Βασιλείου
Μαθηματική Επιστήμη, Α' τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Δημ. Χόνδρος, έγγραφο για δαπάνες
Ορυκτολογία και Πετρολογία, υφηγητής Ι. Παπασταματίου
Έκτακτος άμισθος καθηγητής Χρήστος Αναλογίδης
Φυσική, έκτακτος καθηγητής Μιχ. Αναστασιάδης
Μικροβιολογία, τακτικός καθηγητής Κων. Μουτούσης, διορισμός
Διδάκτορας Μαρία Α. Μπιρμπίλη, καθομολόγηση
The digital material of the item is not available.