Συνεδρίαση Τρίτη: 1 Δεκεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:56791 664 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τρίτη: 1 Δεκεμβρίου 1950
Χρονική κάλυψη:
19501201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Α. Κάππος
Φίλων Βασιλείου
Μαθηματική Επιστήμη, Α' τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Δημ. Χόνδρος, έγγραφο για δαπάνες
Ορυκτολογία και Πετρολογία, υφηγητής Ι. Παπασταματίου
Έκτακτος άμισθος καθηγητής Χρήστος Αναλογίδης
Φυσική, έκτακτος καθηγητής Μιχ. Αναστασιάδης
Μικροβιολογία, τακτικός καθηγητής Κων. Μουτούσης, διορισμός
Διδάκτορας Μαρία Α. Μπιρμπίλη, καθομολόγηση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.