Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:57191 632 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός
Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
173.1
Extent:
24 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Έδρες
Προκήρυξη
Keywords:
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας, διορισμός, ορκοδοσία (ορκωμοσία), Βασιλικό Διάταγμα
Κωνσταντίνος Σχινάς, πρύτανης
Δ. Καβάκος, εκτελών καθήκοντα γραμματέα
Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής
Ιγνάτιος Αγιοταφίτης, ιερέας
Στέφανος Σταυριανάκης, διορισμός, κλητήρας, Ιατρική Σχολή
Νεόφυτος Βάμβας
Ζήσης Ιωάννου, κλητήρας
Ιωάννης Σιατήρης, λογιστής
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24