Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:57191 667 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός
Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
173.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
24 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Έδρες
Προκήρυξη
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας, διορισμός, ορκοδοσία (ορκωμοσία), Βασιλικό Διάταγμα
Κωνσταντίνος Σχινάς, πρύτανης
Δ. Καβάκος, εκτελών καθήκοντα γραμματέα
Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής
Ιγνάτιος Αγιοταφίτης, ιερέας
Στέφανος Σταυριανάκης, διορισμός, κλητήρας, Ιατρική Σχολή
Νεόφυτος Βάμβας
Ζήσης Ιωάννου, κλητήρας
Ιωάννης Σιατήρης, λογιστής
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24