Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:58933 908 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
133.1
Extent:
16 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας, Λουδοβίκος Ρόος, Ενρίκος Ουλέριχος, Αρχαιολογία, Γεώργιος Ράλλης,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16