Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:58933 606 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
133.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας, Λουδοβίκος Ρόος, Ενρίκος Ουλέριχος, Αρχαιολογία, Γεώργιος Ράλλης,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16