Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:58936 1229 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών,
μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
228.1
Extent:
33 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Ακαδημαϊκές Αρχές, εκλογή,
Κωνσταντίνος Σχινάς, Πρύτανης,
Μισαήλ Αποστολίδης, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Γεώργιος Ράλλης, Κοσμήτορας (Σχολάρχης), Πρύτανης,
Αναστάσιος Λευκίας, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Νεόφυτος Βάμβας, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Γεώργιος Γεννάδιος, Συγκλητικός,
Ιωάννης Βούρος, Συγκλητικός,
Λουδοβίκος Ρόος, Συγκλητικός,
Περικλής Αργυρόπουλος, Συγκλητικός, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιου Εκπαιδεύσεως,
Γοδεφρίδος Φέδερ,
Σπυρίδων Πήλληκας,
Αιμίλιος Χέρτσογ (Έρτσογ),
Γεώργιος Μαυροκορδάτος,
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, σύγκληση, συνεδρίαση, πρακτικά
Οθώνειο Πανεπιστήμιο, σύσταση, Βασιλικό Διάταγμα,
Ιωάννης Σούτσος,
Ερρίκος Ουλέριχος,
Κωνσταντίνος Δομνάνδος,
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
Ιωάννης Ολύμπιος,
Ξαυέριος Λανδερέρ,
Αλέξιος Πάλλης,
Γεώργιος Βούρης,
Κωνσταντίνος Νέγρης,
Νικόλαος Κωστής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33