Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:58936 707 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών,
μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
228.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαδημαϊκές Αρχές, εκλογή,
Κωνσταντίνος Σχινάς, Πρύτανης,
Μισαήλ Αποστολίδης, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Γεώργιος Ράλλης, Κοσμήτορας (Σχολάρχης), Πρύτανης,
Αναστάσιος Λευκίας, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Νεόφυτος Βάμβας, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Γεώργιος Γεννάδιος, Συγκλητικός,
Ιωάννης Βούρος, Συγκλητικός,
Λουδοβίκος Ρόος, Συγκλητικός,
Περικλής Αργυρόπουλος, Συγκλητικός, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιου Εκπαιδεύσεως,
Γοδεφρίδος Φέδερ,
Σπυρίδων Πήλληκας,
Αιμίλιος Χέρτσογ (Έρτσογ),
Γεώργιος Μαυροκορδάτος,
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, σύγκληση, συνεδρίαση, πρακτικά
Οθώνειο Πανεπιστήμιο, σύσταση, Βασιλικό Διάταγμα,
Ιωάννης Σούτσος,
Ερρίκος Ουλέριχος,
Κωνσταντίνος Δομνάνδος,
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
Ιωάννης Ολύμπιος,
Ξαυέριος Λανδερέρ,
Αλέξιος Πάλλης,
Γεώργιος Βούρης,
Κωνσταντίνος Νέγρης,
Νικόλαος Κωστής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33