Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο - Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:58937 906 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο - Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
τους

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
397.1
Extent:
6 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Φροντιστήρια
Εργαστήρια
Συλλογές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Φυσιογραφικές συλλογές,
Φίδλερ, Ορυκτολογική συλλογή,
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Φυσικοϊστορική/Φυσιογραφική Εταιρεία,
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κεντρικό Μουσείο, συνδρομή

1


2


3


4


5


6