Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο - Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:58937 920 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο - Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
τους

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
397.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Φροντιστήρια
Εργαστήρια
Συλλογές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιογραφικές συλλογές,
Φίδλερ, Ορυκτολογική συλλογή,
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Φυσικοϊστορική/Φυσιογραφική Εταιρεία,
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κεντρικό Μουσείο, συνδρομή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6