Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:58943 942 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
του

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
408.1
Extent:
19 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Φυσικοϊστορική/Φυσιογραφική Εταιρεία,
Κωνσταντίνος Σχινάς,
Ιων. Βολμάχερ,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Φαρμακευτική, εργαλεία,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αρχηφαρμακοποιός
Χημεία, εργασίες,
Αναστάσιος Πολυζωϊδης, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, Χημεία, μάθημα, πιστώσεις,
Βασιλικό Φαρμακευτικό κατάστημα/ Φαρμακείο, παραδόσεις μαθημάτων

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19