Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:58943 753 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
του

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
408.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικοϊστορική/Φυσιογραφική Εταιρεία,
Κωνσταντίνος Σχινάς,
Ιων. Βολμάχερ,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Φαρμακευτική, εργαλεία,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αρχηφαρμακοποιός
Χημεία, εργασίες,
Αναστάσιος Πολυζωϊδης, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, Χημεία, μάθημα, πιστώσεις,
Βασιλικό Φαρμακευτικό κατάστημα/ Φαρμακείο, παραδόσεις μαθημάτων
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19