Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:58945 1257 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία
της

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
309.1
Extent:
50 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Σχινάς, πρύτανης,
Βιβλία, προσφορές, αγορές
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιου Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Εφημερίδα, Εφημερίδες, αποστολή,
Ρόμπερτ Τσαρλς Ουινθρόπ (Winthrop), διοικητικής (κυβερνήτης) Μασαχουσέτης, δωρεά
Αρχαιολογική Αμερικανική Εταιρεία,
Κωνσταντίνος Δομνάνδος, κατάλογος βιβλίων,
Νομική Σχολή, συνεδρίαση,
Περικλής Αργυρόπουλος, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Φ. Μ. Τεσίαν (Τεστιάν), αντιπρόξενος Κάτω Χωρών, δωρεά,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Φοιτητές, ακροατές, ευχαριστήρια επιστολή Υπουργείου,
Α. Μ. Ανσέλμος, διευθυντής Βασιλικού Τυπογραφείου,
Καθηγητές, προσφορές βιβλίων
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, πρακτικά, αγορά βιβλίων,
Λαρρέ, Ιατροχειρουργός, αποστολή βιβλίων/συγγραμμάτων, Χρυσός Σταυρός του Σωτήρος,
Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γραμματέας της Επικρατείας,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας
Αναστάσιος Λευκίας, Κοσμήτορας (Σχολάρχης), συγγράμματα,
Λουδοβίκος Ρόος,
Ερρίκος Ουλέριχος,
Πανεπιστήμιο Μονάχου,
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Ν. Παπαδόπουλος, τυπογράφος, έκδοση λόγων εγκαθίδρυσης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50