Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:58945 1310 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία
της

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
309.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
50 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Σχινάς, πρύτανης,
Βιβλία, προσφορές, αγορές
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιου Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Εφημερίδα, Εφημερίδες, αποστολή,
Ρόμπερτ Τσαρλς Ουινθρόπ (Winthrop), διοικητικής (κυβερνήτης) Μασαχουσέτης, δωρεά
Αρχαιολογική Αμερικανική Εταιρεία,
Κωνσταντίνος Δομνάνδος, κατάλογος βιβλίων,
Νομική Σχολή, συνεδρίαση,
Περικλής Αργυρόπουλος, Κοσμήτορας (Σχολάρχης),
Φ. Μ. Τεσίαν (Τεστιάν), αντιπρόξενος Κάτω Χωρών, δωρεά,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Φοιτητές, ακροατές, ευχαριστήρια επιστολή Υπουργείου,
Α. Μ. Ανσέλμος, διευθυντής Βασιλικού Τυπογραφείου,
Καθηγητές, προσφορές βιβλίων
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, πρακτικά, αγορά βιβλίων,
Λαρρέ, Ιατροχειρουργός, αποστολή βιβλίων/συγγραμμάτων, Χρυσός Σταυρός του Σωτήρος,
Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γραμματέας της Επικρατείας,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας
Αναστάσιος Λευκίας, Κοσμήτορας (Σχολάρχης), συγγράμματα,
Λουδοβίκος Ρόος,
Ερρίκος Ουλέριχος,
Πανεπιστήμιο Μονάχου,
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Ν. Παπαδόπουλος, τυπογράφος, έκδοση λόγων εγκαθίδρυσης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50