Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:58946 888 Read counter

Title:
Μαιευτήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες,
εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
356.1
Extent:
7 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Μαιευτήριο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Προσωπικό
Keywords:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Μαιευτική Σχολή, Βασιλικό Διάταγμα,
Σχολή μαιών,
Νικόλαος Κωστής

1


2


3


4


5


6


7