Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:58949 940 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και
προσφορές

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
216.1
Extent:
18 σελίδες
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Κωνσταντίνος Πανταζής, επιστολή, εκτελών διαθήκη Δ. Γαλανού,
Δημήτριος Γαλανός, ευεργέτης, δωρεά, διαθήκη
Γεώργιος Ράλλης,
Σανσκριτικά βιβλία,
Μερουκά, λεξικό

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18