Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:58949 980 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και
προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
216.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
18 σελίδες
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πανταζής, επιστολή, εκτελών διαθήκη Δ. Γαλανού,
Δημήτριος Γαλανός, ευεργέτης, δωρεά, διαθήκη
Γεώργιος Ράλλης,
Σανσκριτικά βιβλία,
Μερουκά, λεξικό
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18