Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:58951 1075 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1850-1851
Usher Number:
397.1
Extent:
16 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ανδρόνικος Πάικος, Υπουργός επί των Εκκλησιαστικών, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
Κατάστημα (Μουσείο), φυσική ιστορία, ενοίκιο, δαπάνη, αίθουσα, η επί της ανεγέρσεως του Πανεπιστημίου Επιτροπή, Γεώργιος Ράλλης, πρόεδρος της επιτροπής, θαλάσσια φυτά, συλλογή, κ. Μελισσουργός, δεύτερη πτέρυγα Πανεπιστημίου, ορυκτά, δύο δείγματα, (granit orbiculaire de Corse και Minerai de Malachite ), Δομνάδος Κυριακός, γραμματέας, ελληνική πρεσβεία, Γαλλία, Payen Vallence, Πλοίαρχος, πλοίο, Λεωνίδας, δωρητής, Λουκάς Ράλλης.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16