Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:58951 800 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
397.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ανδρόνικος Πάικος, Υπουργός επί των Εκκλησιαστικών, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
Κατάστημα (Μουσείο), φυσική ιστορία, ενοίκιο, δαπάνη, αίθουσα, η επί της ανεγέρσεως του Πανεπιστημίου Επιτροπή, Γεώργιος Ράλλης, πρόεδρος της επιτροπής, θαλάσσια φυτά, συλλογή, κ. Μελισσουργός, δεύτερη πτέρυγα Πανεπιστημίου, ορυκτά, δύο δείγματα, (granit orbiculaire de Corse και Minerai de Malachite ), Δομνάδος Κυριακός, γραμματέας, ελληνική πρεσβεία, Γαλλία, Payen Vallence, Πλοίαρχος, πλοίο, Λεωνίδας, δωρητής, Λουκάς Ράλλης.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16