Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:58953 1039 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
1.2
Extent:
7 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Πρύτανης, πρακτικά συμβουλίου,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας,
πρωτόκολλο,
Π. Ηπίτης, παύση,
Κωνσταντίνος Σχινάς, παύση,
Γεώργιος Ράλλης, εκλογή,
Κωνσταντίνος Νέγρης, Γεώργιος Βούρης, εκλογή μελών ακαδημαϊκού συμβουλίου,
διορισμός γραμματέα,
αλλοδαποί φοιτητές,
Λουδοβίκος Ρόος,
Γεώργιος Γεννάδιος,
Φίλιππος Ιωάννου,
Γουλιέλμος Μύλλερ

1


2


3


4


5


6


7