Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:58953 696 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
1.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Πρύτανης, πρακτικά συμβουλίου,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας,
πρωτόκολλο,
Π. Ηπίτης, παύση,
Κωνσταντίνος Σχινάς, παύση,
Γεώργιος Ράλλης, εκλογή,
Κωνσταντίνος Νέγρης, Γεώργιος Βούρης, εκλογή μελών ακαδημαϊκού συμβουλίου,
διορισμός γραμματέα,
αλλοδαποί φοιτητές,
Λουδοβίκος Ρόος,
Γεώργιος Γεννάδιος,
Φίλιππος Ιωάννου,
Γουλιέλμος Μύλλερ
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7