Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:58971 1161 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1850-1851
Usher Number:
225.1
Extent:
44 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, Ιωάννης Βενθύλος, κριτής (δικαστής), απόφαση Συγκλήτου, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, παραίτηση, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, κριτής (δικαστής), Στέφανος Κουμανούδης, παραίτηση, κριτής (δικαστής), Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Ασώπιος, παραίτηση, κριτής (δικαστής), πονήματα, κρίση, Φίλιππος Ιωάννου, κριτής (δικαστής),
Γεώργιος Τομπάζης, πλοίαρχος, ποσό, βράβευση νικητής, τελετή, Χριστόδουλος Τσαλακώστας, ποίημα, τίτλος, το Μεσολόγγιον, Στέφανος Κουμανούδης, ποίημα, τίτλος, Στράτης Καλοπίχειρος,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου,
Ανδρόνικος Πάϊκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Εθνική Τράπεζα, κατάθεση, χρηματικό ποσό,
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα, πρόγραμμα,, σύνταξη, δημοσίευση, εφημερίδα, όρος, δωρητήριο, έγγραφο, τροπολογία,
Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44