Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:58971 1069 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
225.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
44 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, Ιωάννης Βενθύλος, κριτής (δικαστής), απόφαση Συγκλήτου, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, παραίτηση, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, κριτής (δικαστής), Στέφανος Κουμανούδης, παραίτηση, κριτής (δικαστής), Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Ασώπιος, παραίτηση, κριτής (δικαστής), πονήματα, κρίση, Φίλιππος Ιωάννου, κριτής (δικαστής),
Γεώργιος Τομπάζης, πλοίαρχος, ποσό, βράβευση νικητής, τελετή, Χριστόδουλος Τσαλακώστας, ποίημα, τίτλος, το Μεσολόγγιον, Στέφανος Κουμανούδης, ποίημα, τίτλος, Στράτης Καλοπίχειρος,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου,
Ανδρόνικος Πάϊκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Εθνική Τράπεζα, κατάθεση, χρηματικό ποσό,
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα, πρόγραμμα,, σύνταξη, δημοσίευση, εφημερίδα, όρος, δωρητήριο, έγγραφο, τροπολογία,
Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44