Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:58975 1213 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1850-1851
Usher Number:
216.3
Extent:
21 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αντιπρύτανης, Ανδρόνικος Πάϊκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πέτρος Δεληγιάννης, Υπουργός των Εξωτερικών,
Κυριακός Δομνάνδος, διαθήκη, βιβλία, κατάλογος,
Επίσκοπος Νεόφυτος Ιεραπόλεως, κληροδότημα, Κωνσταντίνος Σούτσος, Απόστολος Αρσάκης, Α. Βιλαράς, εκτελεστές διαθήκης,
Θεόδωρος Βαρζέλης, κληροδότημα, διαθήκη, Ελένη Κολοκυθά, κληροδότημα, Κωνσταντίνος Πετσάλης, δικηγόρος, εφέτης,
Κωνσταντίνος Κανάρης, επιστολή, Ιωάννης Σωτηριάδης, πλοίαρχος, ναυάγιο, λείψανα, 1821,
Αμερικανός φιλέλληνας, Λάγδων, επιστολή,
Δημήτριος Γαλανός, ομόλογα,
Εμμανουήλ Κωνσταντίνου, γεωργός, τυφλός, διαθήκη, Μανσούρα, Αίγυπτος, κληροδότημα, Ιωάννης Περίδης, γραμματέας Ελληνικού Προξενείου,
Σπυρίδων Τρικούπης, Χριστόδουλος Ευθυμίου, κληροδότημα, οικία, εκμίσθωση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21