Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:58975 1101 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
216.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αντιπρύτανης, Ανδρόνικος Πάϊκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πέτρος Δεληγιάννης, Υπουργός των Εξωτερικών,
Κυριακός Δομνάνδος, διαθήκη, βιβλία, κατάλογος,
Επίσκοπος Νεόφυτος Ιεραπόλεως, κληροδότημα, Κωνσταντίνος Σούτσος, Απόστολος Αρσάκης, Α. Βιλαράς, εκτελεστές διαθήκης,
Θεόδωρος Βαρζέλης, κληροδότημα, διαθήκη, Ελένη Κολοκυθά, κληροδότημα, Κωνσταντίνος Πετσάλης, δικηγόρος, εφέτης,
Κωνσταντίνος Κανάρης, επιστολή, Ιωάννης Σωτηριάδης, πλοίαρχος, ναυάγιο, λείψανα, 1821,
Αμερικανός φιλέλληνας, Λάγδων, επιστολή,
Δημήτριος Γαλανός, ομόλογα,
Εμμανουήλ Κωνσταντίνου, γεωργός, τυφλός, διαθήκη, Μανσούρα, Αίγυπτος, κληροδότημα, Ιωάννης Περίδης, γραμματέας Ελληνικού Προξενείου,
Σπυρίδων Τρικούπης, Χριστόδουλος Ευθυμίου, κληροδότημα, οικία, εκμίσθωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21