Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:58990 1187 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

 Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1850-1851
Usher Number:
13.2
Extent:
53 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση,
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Δημάκης, φοιτητής, εφημερίδα, ο Αιών, αντιχριστιανισμός, Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Καϊρισμός,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, παραίτηση,
Φωτοχυσία, δαπάνες, απολογισμός, χρηματική περιουσία πανεπιστημίου, Πρυτανεία Γ. Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
κήποι Πανεπιστημίου, Βοτανικός κήπος, καλλιέργεια, έξοδα, Βασιλικό Δενδροκομείο, Υπουργείο των Εσωτερικών, Θεόδωρος Ορφανίδης, Θεόδωρος Χελδράιχ, επιμελητής, Βοτανικός Κήπος, Α. Χαιρέτης, έφορος, Βασιλικό Δενδροκομείο,
Μοίρα Πυροβολικού (Εθνοφυλακή), Υπουργείο Στρατιωτικών, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, Νικόλαος Νέγρης,
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, αναφορά,
Νικόλαος Σαρίπολος, επιστολές, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απάντηση,
Υπουργείο της Δικαιοσύνης, καθηγητές Πανεπιστημίου, κληρωθέντες ένορκοι, μη παρευρισκόμενοι, δικαστήρια,
Μιχαήλ Δρίβας, διδάκτορας της Νομικής Σχολής.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53