Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:58990 1027 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

 Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
53 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση,
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Δημάκης, φοιτητής, εφημερίδα, ο Αιών, αντιχριστιανισμός, Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Καϊρισμός,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, παραίτηση,
Φωτοχυσία, δαπάνες, απολογισμός, χρηματική περιουσία πανεπιστημίου, Πρυτανεία Γ. Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
κήποι Πανεπιστημίου, Βοτανικός κήπος, καλλιέργεια, έξοδα, Βασιλικό Δενδροκομείο, Υπουργείο των Εσωτερικών, Θεόδωρος Ορφανίδης, Θεόδωρος Χελδράιχ, επιμελητής, Βοτανικός Κήπος, Α. Χαιρέτης, έφορος, Βασιλικό Δενδροκομείο,
Μοίρα Πυροβολικού (Εθνοφυλακή), Υπουργείο Στρατιωτικών, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, Νικόλαος Νέγρης,
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, αναφορά,
Νικόλαος Σαρίπολος, επιστολές, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απάντηση,
Υπουργείο της Δικαιοσύνης, καθηγητές Πανεπιστημίου, κληρωθέντες ένορκοι, μη παρευρισκόμενοι, δικαστήρια,
Μιχαήλ Δρίβας, διδάκτορας της Νομικής Σχολής.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53