Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59001 1354 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1850-1851
Usher Number:
13.3
Extent:
51 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Ξαυέριος Λάνδερερ, φαρμακευτική χημεία,
χρηματικό ένταλμα, διδασκαλία, έξοδα, μάθημα,
Θεόδωρος Μανούσης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, θαλάσσια φυτά, συλλογή,
Νικόλαος Κωστής, ιατρική ύλη, φάρμακα, συλλογή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Η επί της ανεγέρσεως του Πανεπιστημίου Επιτροπή, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος της δημόσιας και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, δεξιά πτέρυγα, διασκευή, Κωνσταντίνος Κανάρης, ναύαρχος, δωρεά, πιστόλια,
βιβλία, δωρεά, οικογένεια Ιωνιδών,
Αναστάσιος Παλατίδης, διαθήκη, κατάλογος, εννενήκοντα τέσσαρα συγγράμματα,
Δαπάνη, χρωματισμός, βιβλιοθήκη,
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, βιβλία, ιατρικό περιεχόμενο, αγορά, κατάλογος, μερίσματα, μετοχές, οικογένεια Ιωνιδών,
Θεόδωρος Μανούσης, διοικητής Εθνικής Τράπεζας,
αίθουσα Βιβλιοθήκης, επισκευή, επιτάχυνση, όργανα φυσικής, μεταφορά, χώροι, εξεύρεση,
Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος, εκκλησιαστική μουσική, έκδοση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50