Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59001 845 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
51 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ξαυέριος Λάνδερερ, φαρμακευτική χημεία,
χρηματικό ένταλμα, διδασκαλία, έξοδα, μάθημα,
Θεόδωρος Μανούσης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, θαλάσσια φυτά, συλλογή,
Νικόλαος Κωστής, ιατρική ύλη, φάρμακα, συλλογή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Η επί της ανεγέρσεως του Πανεπιστημίου Επιτροπή, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος της δημόσιας και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, δεξιά πτέρυγα, διασκευή, Κωνσταντίνος Κανάρης, ναύαρχος, δωρεά, πιστόλια,
βιβλία, δωρεά, οικογένεια Ιωνιδών,
Αναστάσιος Παλατίδης, διαθήκη, κατάλογος, εννενήκοντα τέσσαρα συγγράμματα,
Δαπάνη, χρωματισμός, βιβλιοθήκη,
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, βιβλία, ιατρικό περιεχόμενο, αγορά, κατάλογος, μερίσματα, μετοχές, οικογένεια Ιωνιδών,
Θεόδωρος Μανούσης, διοικητής Εθνικής Τράπεζας,
αίθουσα Βιβλιοθήκης, επισκευή, επιτάχυνση, όργανα φυσικής, μεταφορά, χώροι, εξεύρεση,
Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος, εκκλησιαστική μουσική, έκδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50