Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59068 869 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1851-1852
Usher Number:
133.3
Extent:
32 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, άδεια απουσίας,, αλλοδαπή, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, άδεια, διαβιβαστικό, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, άδεια απουσίας, εξωτερικό (Γερμανία),
Δαμιανός Γεωργίου, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Σαρίπολος Νικόλαος, Δημήτριος Στρούμπος, άδεια απουσίας,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου, άδεια απουσίας,
Γεώργιος Ράλλης, άδεια απουσίας,
Γεώργιος Μακκάς, άδεια απουσίας.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32