Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59068 870 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
133.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, άδεια απουσίας,, αλλοδαπή, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, άδεια, διαβιβαστικό, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, άδεια απουσίας, εξωτερικό (Γερμανία),
Δαμιανός Γεωργίου, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Σαρίπολος Νικόλαος, Δημήτριος Στρούμπος, άδεια απουσίας,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου, άδεια απουσίας,
Γεώργιος Ράλλης, άδεια απουσίας,
Γεώργιος Μακκάς, άδεια απουσίας.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32