Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59070 1048 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων


Time Coverage:
1851-1852
Usher Number:
228.4
Extent:
26 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης,
Περικλής Αργυρόπουλος, διορισμός, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1851-52,
κοσμήτορες, εκλογές, διορισμός, Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Θεολογική σχολή, εκλογή, κοσμήτορας, αδυναμία, Γεώργιος Πρινάρης, πρώην, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, νέες πρυτανικές αρχές, εγκατάσταση, καθηγητές, υφηγητές, Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας εκπαιδεύσεως,
Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Δήμαρχος Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Παιδείας, Γυμνασιάρχης Αθηνών, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Πρόεδρος Αρχαιολογικής Εταιρείας, Έφορος Δημόσιας Βιβλιοθήκης, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, επιστολές- προσκλήσεις.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26