Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59070 1070 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων


Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
228.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
26 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης,
Περικλής Αργυρόπουλος, διορισμός, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1851-52,
κοσμήτορες, εκλογές, διορισμός, Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Θεολογική σχολή, εκλογή, κοσμήτορας, αδυναμία, Γεώργιος Πρινάρης, πρώην, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, νέες πρυτανικές αρχές, εγκατάσταση, καθηγητές, υφηγητές, Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας εκπαιδεύσεως,
Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Δήμαρχος Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Παιδείας, Γυμνασιάρχης Αθηνών, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Πρόεδρος Αρχαιολογικής Εταιρείας, Έφορος Δημόσιας Βιβλιοθήκης, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, επιστολές- προσκλήσεις.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26