Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:59114 1069 Read counter

Title:
Μαιευτήριο
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)


Time Coverage:
1851-1852
Usher Number:
356.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στην Ιταλική γλώσσα.
Main subject category:
Μαιευτήριο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, Νικόλαος Κωστής, μεσιτικό κατάστημα, εκμίσθωση, συμβόλαιο.

1


2