Μαιευτήριο

Υποφάκελος uoadl:59114 813 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαιευτήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)


Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
356.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στην Ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαιευτήριο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, Νικόλαος Κωστής, μεσιτικό κατάστημα, εκμίσθωση, συμβόλαιο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2