Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59117 853 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

Time Coverage:
1851-1852
Usher Number:
186.4
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σταύρος Βλάχος, μαθήματα, πρόγραμμα, περίοδος, εαρινή, έγκριση, συμπλήρωση, Ευθύμιος Καστόρχης, υφηγητής, λατινική φιλολογία, μάθημα, ανάθεση, μαθήματα, περιγραφή,
Διομήδης Κυριακός, Συνταγματικό και Δίκαιο
των Εθνών, μάθημα, πρόγραμμα, εξάμηνο, χειμερινό, πρόγραμμα, μεταβολές, Φραγκίσκος Πυλαρινός, φιλοσοφία της ιστορίας, μαθήματα, πρόγραμμα, Νομική σχολή, εξάμηνο,
χειμερινό, μαθήματα, πρόγραμμα, έγκριση, εξάμηνο, χειμερινό,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, Θεολογική σχολή,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, επιστολή, κοσμήτορες, σχολές, μαθήματα, πρόγραμμα, σύνταξη,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, εξάμηνο, χειμερινό, θερινό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27