Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59117 911 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
186.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σταύρος Βλάχος, μαθήματα, πρόγραμμα, περίοδος, εαρινή, έγκριση, συμπλήρωση, Ευθύμιος Καστόρχης, υφηγητής, λατινική φιλολογία, μάθημα, ανάθεση, μαθήματα, περιγραφή,
Διομήδης Κυριακός, Συνταγματικό και Δίκαιο
των Εθνών, μάθημα, πρόγραμμα, εξάμηνο, χειμερινό, πρόγραμμα, μεταβολές, Φραγκίσκος Πυλαρινός, φιλοσοφία της ιστορίας, μαθήματα, πρόγραμμα, Νομική σχολή, εξάμηνο,
χειμερινό, μαθήματα, πρόγραμμα, έγκριση, εξάμηνο, χειμερινό,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, Θεολογική σχολή,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, επιστολή, κοσμήτορες, σχολές, μαθήματα, πρόγραμμα, σύνταξη,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, εξάμηνο, χειμερινό, θερινό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27