Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59123 979 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών,
μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
228.1
Extent:
7 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Εκλογή Ακαδημαϊκών Αρχών,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Κωνσταντίνος Σχινάς, Μισαήλ Αποστολίδης, Γεώργιος Γεννάδιος, Περικλής Αργυρόπουλος, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, Αναστάσιος Λευκίας, Λουδοβίκος Ρος, Κυριακός Δομνάνδος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Βασιλικό Διάταγμα, 565/1839
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας,
Οργανισμός Πανεπιστημίου,
Μέλη Ακαδημαϊκής Γερουσίας,
Αναβολή εκλογής Πρύτανη, έγγραφο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως

1


2


3


4


5


6


7